Untitled Document
Teisinė informacija

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2014-04-18



Bureau Veritas