Untitled Document
Skelbimai

2018-09-21

UAB „Sūduvos vandenys“ skelbia atranką direktoriaus pareigoms užimti

 


 

2015-03-09

INFORMACIJA  APIE  PARENGTĄ SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame,  kad  yra  parengtas Marijampolės 2-osios  vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas

Planavimo pagrindas:  Vilkaviškio rajoo savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-1196  ”Dėl Marijamolės 2-osios vandenvietės  sanitarinės apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano rengimo”.

Planuojama teritorija: Marijampolės 2-oji vandenvietė, esanti Paikių k. Gižų sen. Vilkaviškio raj. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Nustatyti  Marijampolės 2-osios vandenvietės sanitarines apsaugos zonas  ir  į  jas patenkančių teritorijų naudojimo rėžimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.

Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: vertinimas nebuvo atliekamas, nes specialusis planas  nenumato jokios ūkinės veiklos projektų plėtojimo.

Specialiojo plano organizatorius – UAB “Sūduvos vandenys”  Vasaros g. 7, Marijampolė  LT 68114   tel. 8 (343) 91342.

Specialiojo plano rengėja - UAB „Niša“, Vytauto 17  Marijampolė  tel. (8 343) 52308.

Specialiojo plano sprendiniai bus eksponuojami  2015 03 10 – 2015 03 25  Vilkaviškio savivaldybės administracijos pastate  S.Nėries g.1, Vilkaviškyje, Gižų seniūnijos patalpose, taip pat Marijampolės sav. Šunskų ir Marijampolės seniūnijų patalpose, bei patalpinti Vilkaviškio r. savivaldybės ir Marijampolės savivaldybės internetinėse svetainėse.       

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki 2015 kovo 25 d. įskaitytinai planavimo organizatoriui  UAB “Sūduvos vandenys”  Vasaros g.7  tel. 8 (343) 91342, Marijampolė  el. pašto adresas info@suduvosvandenys.lt  arba plano rengėjui - UAB „Niša“ Vytauto g.17  Marijampolė  tel. (8 343) 52308  el. pašto adresas  rasita@nisa.lt

Dėl atmestų pasiūlymų viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 dienų nuo atmetimo rašto gavimo dienos.

Pridedama: PAGRINDINIS BRĖŽINYS ; SPRENDIMŲ APRAŠYMAS

 

 


 

2015-02-18

INFORMACIJA  APIE  TERITORIJŲ  PLANAVIMĄ

Informuojame, kad   pradedamas rengti Marijampolės 2-os vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialusis planas.

Planavimo pagrindas:  Vilkaviškio rajoo savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-1196  ”Dėl Marijamolės 2-osios vandenvietės  sanitarinės apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano rengimo”.

Planuojama teritorija: Marijampolės 2-oji vandenvietė, esanti Paikių k. Gižų sen. Vilkaviškio raj. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Nustatyti  Marijampolės 2-osios vandenvietės sanitarines apsaugos zonas  ir  į  jas patenkančių teritorijų naudojimo rėžimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.

Specialiojo plano organizatorius – UAB “Sūduvos vandenys”  Vasaros g. 7, Marijampolė  LT 68114   tel. 8 (343) 91342  el. pašto adresas info@suduvosvandenys.lt.

Rengėja - UAB „Niša“, Vytauto 17  Marijampolė  tel. (8 343) 52308  el. pašto adresas  rasita@nisa.lt.

Informaciją apie rengiamą  specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Apie parengtą specialųjį planą ir jo viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką  bus informuojama  papildomai.

            Pridedama:  SPECIALIOJO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 


 

2015-01-26

INFORMACIJA  APIE  PARENGTĄ SPECIALŲJĮ PLANĄ

 

Informuojame,  kad  yra  parengtas Marijampolės vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas

 

Planavimo pagrindas:  Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 31 d. sprendimas Nr.1-117  ”Dėl Marijamolės vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų specialiojo plano rengimo”.

Planuojama teritorija: Marijampolės I-oji vandenvietė,  Marijampolės vandentiekio stotis Nr.2, Liudvinavo ir Igliaukos miestelių vandenvietės ir  Želsvos kaimo vandenvietė

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Nustatyti Marijampolės vandenviečių sanitarines apsaugos zonas ir į jas patenkančių teritorijų naudojimo rėžimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.

Specialiojo plano organizatorius – UAB “Sūduvos vandenys”  Vasaros g. 7, Marijampolė  LT 68114   tel. 8 (343) 91342.

Specialiojo plano rengėja - UAB „Niša“, Vytauto 17  Marijampolė  tel. (8 343) 52308.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti: 2015 01 26  - 2015-02-06  Marijampolės savivaldybės administracijos pastate  Basanavičiaus a.1  Marijampolė, I-o a. vestibiulyje prie salės  ir  Marijampolės savivaldybės tinklalapyje http://www.marijampole.lt puslapyje „Teritorijų planavimas“.

Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: vertinimas neatliekamas, nes specialusis planas  nenumato jokios ūkinės veiklos projektų plėtojimo.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu iki svarstymo pabaigos planavimo organizatoriaus atstovui UAB “Sūduvos vandenys”  Vasaros g.7  tel. 8 (343) 91342, Marijampolė  el. pašto adresas info@suduvosvandenys.lt  arba plano rengėjui - UAB „Niša“ Vytauto g.17  Marijampolė  tel. (8 343) 52308  el. pašto adresas  rasita@nisa.lt


 

2014-12-09

INFORMACIJA  APIE  TERITORIJŲ  PLANAVIMĄ

           Informuojame, kad   pradedamas rengti Marijampolės vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas.

           Planavimo pagrindas:  Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 31 d. sprendimas Nr.1-117  ”Dėl Marijamolės vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų specialiojo plano rengimo”

           Planuojama teritorija: Marijampolės I-oji vandenvietė,  Marijampolės vandentiekio stotis Nr.2, Liudvinavo ir Igliaukos miestelių vandenvietės ir  Želsvos kaimo vandenvietė

           Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Nustatyti  Marijampolės vandenviečių sanitarines apsaugos zonas ir į jas patenkančių teritorijų naudojimo rėžimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus

           Specialiojo plano organizatorius – UAB “Sūduvos vandenys”  Vasaros g. 7, Marijampolė  LT 68114   tel. 8 (343) 91342

           Rengėja - UAB „Niša“, Vytauto 17  Marijampolė  tel. (8 343) 52308  el. pašto adresas  rasita@nisa.lt.

             Informaciją apie rengiamą  specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

      Apie parengtą specialųjį planą ir jo viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką  bus informuojama  papildomai.

            Pridedama:   SPECIALIOJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

 

Dėl turto pardavimo aukcione

 2014-11-07

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ Marijampolės mieste aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą: vandentiekio bokštą, sienos gelžbetonio, aukštis - 40,0 m, diametras - 9 m (apatinė dalis), diametras - 11 m, aukštis - 5 m, išorė silikatinių plytų mūras 0,25 m (viršutinė dalis),   rezervuaras – 600 m3 talpos, esantį P. Armino g. 46, Marijampolė. Pradinė pardavimo kaina 30000 litų/8688,60 eurų.

Aukcionas įvyks 2014 m. lapkričio 25 d. 10 val. adresu Vasaros g. 7, Marijampolė 205 kabinetas tel. (8 343) 91342, el. p. Suduvos_vandenys@omnitel.net, faksas (8 343) 59362.

Registracija 2014 m. lapkričio 25 d. nuo 9 val. iki 9.45 val. adresu Vasaros g. 7, Marijampolė 205 kabinetas.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks 2014 m. gruodžio 8 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Registracija 2014 m. gruodžio 8 d. nuo 9 val. iki 9.45 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: P. Armino g. 46, 2014 m. lapkričio 24 dieną nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Pradinio įnašo dydis 10 proc. perkamo turto pradinės pardavimo kainos. Registracijos mokestis 100 litų/28,96 eurų. Aukciono žiūrovo bilieto kaina 50 litų/14,48 eurų.

Aukcione galės dalyvauti tik „Paraišką dalyvauti privatizavimo viešame aukcione“ pateikę asmenys (jų įgalioti asmenys).

Pageidaujantys dalyvauti aukcione pradinius įnašus turi sumokėti ne vėliau kaip iki 2014-11-21 d. į Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“, įmonės kodas 151104226, sąskaitą LT577044060002063523, AB SEB bankas.

Dalyvis, sumokėjęs pradinį įnašą, patvirtina, kad sutinka su aukciono sąlygomis. Nesumokėjęs pradinio įnašo, aukciono dalyvis aukcione nedalyvauja.

Pirkėjas, įsigijęs turtą, apmoka sutarties pas notarą išlaidas.

Aukcionas vykdomas pagal patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės “Sūduvos vandenys” turto

pardavimo viešuose aukcionuose tvarką.

Atsakingi asmenys:

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Vytautas Bieliauskas, Vasaros g. 7, Marijampolė tel. (8 3434) 91342, faksas (8 343) 59362, el. p. vytautassuduvos@gmail.com.

 

Kviečiame Liudvinavo seniūnijos gyventojus dalyvauti viešajame projekto aptarime

UAB „Sūduvos vandenys“ ir Marijampolės savivaldybė kviečia Liudvinavo seniūnijos gyventojus dalyvauti viešajame projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Sasnavoje, Igliaukoje, Liudvinave)“ aptarime. Susirinkimo metu bus pristatytas naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo ir nuotekų valymo įrenginių statybos projektas bei gyventojams pristatyta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

2012 m. kovo 28 dieną 17 val. susitikimas su Liudvinavo seniūnijos gyventojais vyks Liudvinavo seniūnijos patalpose, adresu, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.  Atkreipiami gyventojų dėmesį, kad šio projekto apimtyje Liudvinave nauji vandentiekio ir nuotekų tinklų klojami Ūkininkų, Vytauto, Sūduonios, Gėlių, Birutės, Kęstučio, Liepų, A. Juozapavičiaus, Vasaros ir Ežero gatvėse.

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo ir nuotekų valymo įrenginių statybos darbams Sasnavoje, Igliaukoje ir Liudvinave skirta 6 473 500,00 litų, iš kurių. 5.502,48 tūkst. litų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas,  647,35 tūkst. litų  – Lietuvos Respublikos biudžetas ir iki 323,68 tūkst. litų – Marijampolės savivaldybė.

Parama projekto įgyvendinimui skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

Informacija apie Marijampolės miesto nuotekų valyklos su dumblo apdorojimo įrenginiais Marijampolėje, Gėlyno g. 38, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano
atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Plano rengimo organizatorius:

UAB „Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
tel. (8 343) 91 342, faks. (8 343) 91 362

Plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas:

Marijampolės miesto nuotekų valyklos su dumblo apdorojimo įrenginiais Marijampolėje, Gėlyno g. 38, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialusis planas rengiamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio mėn. 6 d. sprendimu Nr. 1-101.

Plano tikslas:
nustatyti esančios nuotekų valyklos su dumblo apdorojimo įrenginiais Marijampolėje, Gėlyno g. 38, sanitarinės apsaugos zonos ribas.

Priimta atrankos išvada, ar privaloma atlikti rengiamo plano SPAV:

Vadovaujantis SPAV atrankos dokumento vertinimo subjektų išvadomis, priimamas sprendimas neatlikti Marijampolės miesto nuotekų valyklos su dumblo apdorojimo įrenginiais Marijampolėje, Gėlyno g. 38, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadomis ir sprendimo neatlikti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus raštu per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje galima plano rengėjo būstinėje:

UAB “Sweco Lietuva“
V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius,
tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507

 

 


Informacija apie projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje".

Kviečiame dalyvauti viešajame projekto aptarime

Siekiant kuo daugiau Lietuvos gyventojų aprūpinti centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, reikia atnaujinti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus. Šiam tikslui 2009 m. gruodžio 09 d. pasirašyta projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje" (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-020), finansavimo ir administravimo sutartis. Sutartį pasirašė LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB "Sūduvos vandenys".
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".
Projekto vykdytojui, UAB "Sūduvos vandenims", projekto įgyvendinimui skiriama 24 614 491,00 Lt. suma projekto išlaidoms finansuoti, kurią sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos - 22 023 491,95 Lt.; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 2 590 999,05 Lt. ir projekto partnerio, t. y. Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos - 2 085 509,00 Lt.
Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Marijampolės aglomeracijoje. Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo - efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Marijampolės miesto gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, padidins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Projektas prisideda prie regionų skirtumų mažinimo.
2009 m. spalio 13 d. pasirašyta projekto "Marijampolės nuotekų valyklos rekonstrukcija" rangos sutartis, kurios vertė 12 585 729,98 Lt (be PVM), darbus vykdo UAB "Arginta". Įgyvendinant sutartį Marijampolės mieste bus rekonstruoti miesto nuotekų valymo įrenginiai pagal modernias nuotekį valymo technologijas. Šiuo metu atlikta apie 78 proc. planuojamų darbų.
2010 m. birželio 17 d. pasirašyta projekto "Marijampolės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, I, II, II dalys" rangos sutartis, kurios vertė 6 569 140,49 Lt (be PVM), darbus vykdo UAB "Sumeda". Bus naujai paklota 11,562 km. vandentiekio tinklų, 11,009 km. nuotekų tinklų. Šiuo metu paklota apie 6,7 km. nuotekų tinklų ir apie 6 km. vandentiekio tinklų Marijampolės mieste.
2010 m. rugsėjo 17 d. pasirašyta paslaugų sutartis "Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo pasaugos, įgyvendinant projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje", kurios vertė 291 500 Lt (be PVM), paslaugas vykdo UAB "Grontmij | Carl Bro"
Informuojame, kad 2011 m. kovo 23 dieną vyks susirinkimas su Marijampolės miesto gyventojais (Vokiečių, Tarpučių, Jotvingių, Romuvos, Įsručio, Mikalinės, Stalupėnų, Gumbinės, Panevėžio, Vasaros, Ašmenos, Marių, Vygrių, Naručio, Pašto, Šiaulių, Vinčų, Kalvių, Žilvino, Trakiškių, Artojų, Liepynų, Maironio, Gen. Gustaičio, Geležinkelių, Aukštaičių, Gedimino, Lino, Sūduvos, Lazdynų gatvės ir Gedimino bei Sasnavos skerst.). Susirinkimo metu bus svarstomos pasirašytos rangos sutartys ir galimybė gyventojams prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Susirinkimas vyks 2011 m. kovo 23 d. nuo 17 val. Marijampolės savivaldybės patalpose, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

 

Informacija atnaujinta: 2015-01-26Bureau Veritas