Untitled Document
Vanduo

Informacija apie geriamąjį vandenį


     2017 m. Marijampolės savivaldybės vartotojams ir abonentams buvo patiekta 2801,0 t.m3 geriamojo vandens.  Marijampolės sav. gyventojams - 2454 t.m3. Geriamuoju vandeniu aprūpinami 33935  Marijampolės sav. gyventojų.
     Laboratorinė geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal patvirtintą  ir suderintą  su Marijampolės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba  Geriamojo vandens kokybės programinės priežiūros planą. 
      2017 metais vandens kokybės kontrolei buvo paimti 704 geriamojo vandens mėginiai ir iš jų atliktos 4030 analitės.
      Tiekiamo vandens kokybė pateikiama lentelėse.   

UAB "SŪDUVOS VANDENYS" Marijampolės miestui, Patašinės, Kumelionių, Puskelnių, Narto, Netičkampio, Trakiškių, Skaisčiūnų, Pietarių, Baraginės ir  Mokolų gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens kokybė

2017 m.

Eilės Nr.

Vandenvietė

Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai

Savitasis elektrinis laidis, µS/cm

Spalva, mg/l Pt

Nitritas, mg/l

Nitratas, mg/l

Amonis, mg/l

Bendroji  geležis, µg/l

Chloridas, mg/l

Sulfatas, mg/l

Permanganatinis indeksas, mg O2/l

Žarninė lazdelė

Koliforminės bakterijos

Žarniniai enterokokai

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius

HN 24:2017

 

6,5 – 9,5

2500

30

0,5

50

0,5

200

250

250

5,0

0

0

0

<100

1.

I-ma  (Vasaros g.)

7,8

1075

10,7

0,03

1,6

0,3

122,5

132,7

2,2

3,2

0

0

0

4,0

2.

Gižų

7,8

887

4,9

0,02

1,3

0,4

35,7

55,5

7,8

1,1

0

0

0

4,0

Marijampolės savivaldybės gyvenvietėms (yra vandens gerinimo įrenginiai) tiekiamo geriamojo vandens kokybė

Eilės Nr

Vandenvietė

Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai

Savitasis elektrinis laidis, µS/cm

Spalva, mg/l Pt

Nitritas, mg/l

Nitratas, mg/l

Amonis, mg/l

Bendroji  geležis, µg/l

Chloridas, mg/l

Sulfatas, mg/l

Permanganatinis indeksas, mg O2/l

Žarninė lazdelė

Koliforminės bakterijos

Žarniniai enterokokai

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius

HN 24:2017

6,5 – 9,5

2500

30

0,5

50

0,5

200

250

250

5,0

0

0

0

<100

1.

Gudelių

7,4

1908

3,4

0,01

0,7

0,6

107,2

450,5

6,6

3,2

0

0

0

< 4,0

2.

Igliškėlių

7,3

775

2,3

<0,01

2,6

0,1

45,9

1,4

9,5

1,8

0

0

0

 6

3.

Gustabūdžio

7,5

795

4,5

<0,01

0,1

0,01

35,7

41,9

8,5

2,4

0

0

0

 39

4.

Šunskų

7,4

839

6,3

0,08

0,1

0,5

188,9

64,7

2,0

2,4

0

0

0

 40

5.

Tursučių

7,2

865

4,8

0,01

0,1

0,3

197

55,0

1,7

3,7

0

0

0

 26

6.

Želsvos

7,8

687

1,2

0,03

0,5

0,2

61,3

11,7

3,5

2,7

0

0

0

 2

7.

Sasnavos

7,3

1195

11,8

0,13

4,2

0,1

20,4

194,7

5,7

2,3

0

0

0

4

8.

Meškučių

7,7

645

4,5

0,02

0,7

0,2

112,3

24,8

3,4

3,7

0

0

0

4

9.

Liudvinavo

7,7

703

8,5

0,07

0,1

198

35,1

3,6

4,1

 

0

0

0

8

10.

Tautkaičių

7,3

2620

3,7

0,03

2,2

0,05

146

459,5

246,9

0,8

0

0

0

14

11.

Naujienos

7,7

697

6,7

0,03

0,4

0,4

61,3

6,9

1,1

3,2

0

0

0

10

12.

Gavaltuvos

7,5

2300

5,5

0,02

5,8

0,02

25,5

544,6

13,6

1,7

0

0

0

19

13.

Šventragio

7,4

784

2,6

0,01

1,2

0,02

15,3

17,2

8,1

1,6

0

0

0

<4

14.

Padovinio

 7,3

784

4,2

<0,01

0,8

0,4

10,2

47,9

6,0

2,0

 <1

 

UAB "SŪDUVOS VANDENYS"  Marijampolės savivaldybės gyvenvietėms (nėra vandens gerinimo įrenginių) tiekiamo geriamojo  vandens kokybė

Eilės Nr.

Vandenvietė

Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai

Savitasis elektrinis laidis, µS/cm

Spalva, mg/l Pt

Nitritas, mg/l

Nitratas, mg/l

Amonis, mg/l

Bendroji  geležis, µg/l

Chloridas, mg/l

Sulfatas, mg/l

Permanganatinis indeksas, mg O2/l

Žarninė lazdelė

Koliforminės bakterijos

Žarniniai enterokokai

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius

 

HN 24:2017

 

6,5 – 9,5

2500

30

0,5

50

0,5

200

250

250

5

<100

 

1.

Daugirdų

7,4

1263

3,8

<0,01

0,4

1,4

3083

257,9

11,9

2,8

0

0

0

9

 

2.

Riečių

7,2

1664

6,8

<0,01

0,4

1,1

1230

359

8,5

2,8

0

0

0

<4

 

3.

 Igliaukos

 

 

Gręžinys Nr1

7,3

734

2,9

0,01

3,5

0,4

188,9

22,7

24,5

1,3

0

0

0

17

 

 

Gręžinys Nr2

7,3

798

2,2

<0,01

8,8

0,02

112,3

26,8

38,7

2,7

0

0

0

3

 

4.

 Buktos

 

 

 GręžinysNr1

7,6

730

5,6

0,01

0,2

0,4

1551,9

23,4

4,4

3,5

0

0

0

14

 

 

 GręžinysNr2

7,4

665

4,5

<0,01

0,5

2292

10,9

4,2

1,6

 

0

0

0

1

 

5.

Daukšių

7,8

775

5,6

<0,01

1,0

0,6

148,1

27,2

7,9

2,6

0

0

0

9

 

6.

Barštinės

7,6

788

11,4

0,02

0,6

0,1

2511

23,8

8,4

4,0

0

0

0

<1

 

7.

Smilgių

7,4

757

2,6

0,01

3,5

0,2

1470

30,6

55,5

4,6

0

0

0

15

 

8.

Svetlicos

7,6

491

2,6

<0,01

0,2

0,5

949,5

6,1

6,7

0,6

0

0

0

<1

 

9.

Kūlokų

7,4

898

4,1

0,01

1,9

0,5

689

80,3

7,7

2,7

0

0

0

<1

 

10.

Užgirių

7,5

977

5,2

<0,01

0,2

0,5

188,9

119,1

1,1

2,8

0

0

0

2

 

11.

Patašinės

7,4

838

8,3

<0,01

2,4

0,7

653

53,1

2,7

3,1

0

0

0

7

 

12.

Balsupių

7,6

800

7,4

<0,01

1,1

0,3

188,9

41,9

3,3

2,2

0

0

0

1

 

13.

Geležinių

7,4

734

5,9

<0,01

0,6

0,7

2573

25,0

11,6

2,8

0

0

0

5

 

14.

Putriškių 

7,5

773

9,2

0,03

2,4

0,9

556,5

25,9

2,8

2,6

0

0

0

53

 

 15.

Vaitiškių 

7,5

789

6,9

0,01

2,7

0,7

454,4

36,8

2,5

2,6

0

0

0

16

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-02-21Bureau Veritas