Untitled Document
Vanduo

Informacija apie geriamąjį vandenį

    2016 m. Marijampolės savivaldybės vartotojams ir abonentams buvo patiekta 2066,0 t.m3 geriamojo vandens.  Marijampolės sav. gyventojams - 1122 t.m3. Geriamuoju vandeniu aprūpinami 48960  Marijampolės sav. gyventojų.
    Laboratorinė geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal patvirtintą  ir suderintą  su Marijampolės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba  Geriamojo vandens kokybės programinės priežiūros planą. 
    2016 metais vandens kokybės kontrolei buvo paimti 438 geriamojo vandens mėginiai ir iš jų atliktos 4350 analitės.
    Tiekiamo vandens kokybė pateikiama lentelėse.   
   

 

UAB "SŪDUVOS VANDENYS" Marijampolės miestui, Patašinės, Kumelionių, Puskelnių, Narto, Netičkampio, Trakiškių, Skaisčiūnų, Pietarių, Baraginės ir  Mokolų gyvenvietėms tiekiamo geriamojo vandens kokybė

2016 m.
Eilės Nr. Vandenvietė Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai Savitasis elektrinis laidis, µS/cm Spalva, mg/l Pt Nitritas, mg/l Nitratas, mg/l Amonis, mg/l Bendroji  geležis, µg/l Chloridas, mg/l Sulfatas, mg/l Permanganatinis indeksas, mg O2/l Žarninė lazdelė Koliforminės bakterijos Žarniniai enterokokai Kolonijas sudarančių vienetų skaičius
HN 24:2003   6,5 – 9,5 2500 30 0,5 50 0,5 200 250 250 5,0 0 0 0 <100
1. I-ma  (Vasaros g.) 7,5 1078 10,1 0,02 2,6 0,5 134,8 126,5 1,3 2,8 0 0 0 4,0
2. Gižų 8,0 859 8,3 0,02 1,2 0,3 8,6 51,6 8,2 1,6 0 0 0 4,0

 Marijampolės savivaldybės gyvenvietėms (yra vandens gerinimo įrenginiai) tiekiamo geriamojo vandens kokybė

Eilės Nr Vandenvietė Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai Savitasis elektrinis laidis, µS/cm Spalva, mg/l Pt Nitritas, mg/l Nitratas, mg/l Amonis, mg/l Bendroji  geležis, µg/l Chloridas, mg/l Sulfatas, mg/l Permanganatinis indeksas, mg O2/l Žarninė lazdelė Koliforminės bakterijos Žarniniai enterokokai Kolonijas sudarančių vienetų skaičius
HN 24:2003 6,5 – 9,5 2500 30 0,5 50 0,5 200 250 250 5,0 0 0 0 <100
1. Gudelių 7,4 1908 3,4 0,08 0,4 0,6 131,9 410,7 0,9 2,8 0 0 0 < 4,0
2. Igliškėlių 7,4 767 5,5 <0,01 2,4 0,01 11,5 13, 11,7 2,2 0 0 0  6
3. Gustabūdžio 7,6 789 6,5 <0,01 3,9 0,01 60,2 41,1 11,1 1,2 0 0 0  16
4. Šunskų 7,4 835 9,2 0,07 2,9 0,8 28,6 58,9 1,8 2,1 0 0 0  28
5. Tursučių 7,4 860 10,1 0,02 3,6 0,5 146,3 53,4 1,9 2,4 0 0 0  5
6. Želsvos 7,4 666 11,1 0,02 2,1 0,4 65,9 14,7 3,2 2,4 0 0 0  6
7. Sasnavos 7,5 1201 8,3 0,1 2,1 0,7 8,6 206,4 1,5 1,6 0 0 0 6
8. Meškučių 7,5 690 14,7 0,01 3,3 0,4 20,1 25,3 4,6 1,2 0 0 0 30
9. Liudvinavo 7,4 778 20,3 0,01 2,8 0,01 197 35,1 3,7 4,3 0 0 0 39
10. Tautkaičių 7,5 846 10,1 <0,01 0,8 0,05 146 26 22 1,2 0 0 0 16
11. Naujienos 7,3 685 7,4 <0,01 3,6 0,1 14,3 7,7 0,7 2,5 0 0 0 41
12. Gavaltuvos 7,4 2300 5,5 <0,01 6,4 0,01 25,8 568,6 27,8 3,0 0 0 0 61

 

UAB "SŪDUVOS VANDENYS"  Marijampolės savivaldybės gyvenvietėms (nėra vandens gerinimo įrenginių) tiekiamo geriamojo  vandens kokybė
Eilės Nr. Vandenvietė Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai Savitasis elektrinis laidis, µS/cm Spalva, mg/l Pt Nitritas, mg/l Nitratas, mg/l Amonis, mg/l Bendroji  geležis, µg/l Chloridas, mg/l Sulfatas, mg/l Permanganatinis indeksas, mg O2/l Žarninė lazdelė Koliforminės bakterijos Žarniniai enterokokai Kolonijas sudarančių vienetų skaičius
HN 24:2003   6,5 – 9,5 2500 30 0,5 50 0,5 200 250 250 5       <100
1. Daugirdų 7,4 1262 8,3 <0,01 0,8 0,9 3104 211 8,9 1,7 0 0 0 4
2. Riečių 7,4 1232 8,3 <0,01 0,8 0,8 2696 175 7,8 2,1 0 0 0 <4
3. Šventragio 7,5 796 2,8 0,02 0,6 0,6 2762 5,5 19,4 0,7 0 0 0 <1
4.  Igliaukos  
  Gręžinys Nr1 7,4 732 2,8 <0,01 2,9 0,1 295 26,1 23,3 1,0 0 0 0 15
  Gręžinys Nr2 7,5 729 1,8 <0,01 6,0 0,04 453,2 24,8 22,7 0,6 0 0 0 <4
5.  Buktos  
   GręžinysNr1 7,3 731 8,3 <0,01 1,0 0,4 1580 24,8 3,1 12,9 0 0 0 <4
   GręžinysNr2 7,4 625 7,4 0,01 1,1 0,5 2303 10,0 5,9 1,2 0 0 0 <4
6. Daukšių 7,6 778 10,1 0,01 1,1 0,5 223,7 33,0 1,3 1,8 0 0 0 <4
7. Barštinės 7,5 776 12,9 <0,01 0,6 0,9 2702 30,9 14,2 3,2 0 0 0 <1
8. Smilgių 7,4 752 1,8 <0,01 1,2 0,1 2148 25,5 21,5 1,2 0 0 0 <4
9. Svetlicos 7,4 493 7,4 0,01 1,1 0,4 978 4,8 7,5 0,9 0 0 0 <4
10. Kūlokų 7,4 895 4,6 <0,01 1,2 0,4 1724 78,4 9,1 1,2 0 0 0 6
11. Užgirių 7,4 971 7,4 0,01 1,3 0,4 123,3 116,2 0,6 1,9 0 0 0 <4
12. Patašinės 7,5 854 7,4 <0,01 1,0 0,7 567,9 50,9 3,8 1,5 0 0 0 12
13. Balsupių 7,9 995 9,2 <0,01 1,0 0,3 108,9 111,4 6,5 2,5 0 0 0 <1
14. Geležinių 7,4 753 7,4 0,02 1,0 0,6 2664 26,1 8,0 1,7 0 0 0 6
15. Padovinio                             
  Gręžinys Nr1 7,2 784 6,5 <0,01 1,0 0,4 1285 38,5 6,4 1,0 0 0 0 <4
  Gręžinys Nr2 7,4 863 4,6 0,01 1,0 0,3 1377 60,5 8,0 0,9 0 0 0 <4
16. Putriškių  7,5 780 8,3 <0,01 1,0 0,7 1044 25,5 4,1 1,7 0 0 0 19
 17. Vaitiškių  7,4 795 7,4 0,08 1,3 0,7 444,6 23,2 4,0 1,6 0 0 0 11

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-21Bureau Veritas