Untitled Document
Pradedami, vykdomi ir įvykdyti mažos vertės viešeji pirkimai

 

 

Informacija apie UAB „SŪDUVOS VANDENYS“

 

2017 M. PRADEDAMUS, VYKDOMUS IR ĮvykDYTUS MAŽOS VERTĖS viešuosius pirkimus

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastis

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (numatoma pirkimo sutarties kaina, laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastis)

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (pirkimo sutarties kaina, laimėjusio dalyvio pavadinimas)

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma)

Kita informacija

 1.

 Šalto vandens skaitiklių montavimo ir keitimo darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 98.010,00 Eur UAB "Mavista" . Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

98.010,00 Eur  su PVM UAB "Mavista"

 Netaikoma

 

2.

 Ilgalaikė 750.000,00 Eur paskola

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 1,080 % AB DNB bankas. Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 1,080 % AB DNB bankas

 Netaikoma

 

3.

Šalto vandens skaitiklių vartotojų būstuose pakeitimo su prijungimo antgaliais darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

98.010,00 Eur UAB "Mavista"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

98.010,00 Eur UAB "Mavista"

Netaikoma

 

4.

Buitinių šalto vandens skaitiklių su prijungimo antgaliais pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

66.332,81 Eur UAB "Informatikos ir ryšių technologijų centras"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

66.332,81 Eur UAB "Informatikos ir ryšių technologijų centras"

Netaikoma

 

5.

Perpumpavimo stoties Nr. 2 dalies vamzdyno rekonstrukcijos darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

94.893,04 Eur, UAB "Arginta" Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

94.893,04 Eur

UAB "Arginta"

 Netaikoma

 

6.

Dažnio keitiklio pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

6.727,60 Eur UAB "Automatikos sprendimai"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

6.727,60 Eur UAB "Automatikos sprendimai"

Netaikoma

 

7.

Judriojo (mobilaus) ryšio pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

4.364,16 Eur AB "Telia Lietuva"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

4.364,16 Eur AB "Telia Lietuva"

Netaikoma

 

 8.

Geležinkelio g., Marijampolė, vandentiekio tinklo rekonstrukcijos darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

88.257,44 Eur, UAB "Sumeda" Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 88.257,44 Eur

UAB "Sumeda"

 Netaikoma

 

9.

Buitinių nuotekų tinklų plėtra Patašinės k., Marijampolės sav., darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p. 

 

 

 

 

10.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba Buktos k., Marijampolės sav.

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str., 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 

 

 

 

11.

Galios transformatoriai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str.,15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

6.655,00 Eur,  D.Butauto firma "Silmeka"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

6.655,00 Eur, D.Butauto firma "Silmeka"

Netaikoma

 

12.

Flokuliantas (krekiklis) skirtas dumblo tankinimui

Mažos vertės pirkimas apklausoas būdu, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 2 str., 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

24.074,16 Eur, UAB "Brenntag Lietuva"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 24.074,16 Eur,      UAB "Brenntag Lietuva"

Netaikoma

 

13.

Flokuliantas (krekiklis) skirtas dumblo sausinimui

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

37.606,80 Eur,  UAB "Ekotakas"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

37.606,80 Eur, UAB "Ekotakas"

Netaikoma

 

14.

Elektros įvadinių skydų keitimo darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 atr. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8p.

15.125,00 Eur, Gintauto Petravičiaus įmonė "Elpega"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

15.125,00 Eur, Gintauto Petravičiaus įmonė "Elpega"

Netaikoma

 

15.

P.Dovydaičio - A.J.Greimo g. vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8p.

99.971,00 Eur, UAB "Sumeda"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

99.971,00 Eur, UAB "Sumeda"

Netaikoma

 

16.

Filtrų praplovimo linijos, vandenvietėje Nr. 1 rekonstrukcijos darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8p.

47.767,42 Eur, UAB "Valmasta"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

47.767,42 Eur, UAB "Valmasta"

Netaikoma

 

17.

Šaltkalvių buitinių patalpų remonto darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8p.

13.430,65 Eur, UAB "Statranga"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina

13.430,65 Eur, UAB "Statranga"

Netaikoma

 

18.

Vandens gerinimo įrenginių statyba su projekto parengimu ir filtrų valdymo vožtuvų pakeitimo darbai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklų 18.8p.

62.271,44 Eur, UAB "Norus"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

62.271,44 Eur, UAB "Norus"

Netaikoma

 

19.

Izoliuotų laidų ir kabelių pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu,  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8p.

7.254,07 Eur, UAB "Marileda"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

7.254,07 Eur, UAB "Marileda"

Netaikoma

 

20.

Rėlių, signalinės armatūros, kondensatorių ir baterijų pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8p.

5.921,26 Eur, UAB "Technikos namai"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

5.921,26 Eur, UAB "Technikos namai"

Netaikoma

 

21.

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 7.255,50 Eur, UAB "Marileda"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis  mažiausia pasiūlyta kaina.

 7.255,50 Eur, UAB "Marileda"

 Netaikoma

 

22.

Metaliniai elektros skydai

Mažos vertės pirkimas a[klausos būdu, vadovaujanatis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

6050,00 Eur, Gintauto Petravičiaus įmonė "Elpega"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

6050,00 Eur, Gintauto Petravičiaus įmionė "Elpega"

 Netaikoma

 

23.

Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 10.188,92 Eu,r UAB "Marileda"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 10.188,92 Eur, UAB "Marileda"

 Netaikoma

 

24.

Elektronikos prekės

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 3.323,69 Eur, Juozo Slavinsko prekybos ir paslaugų įmonė

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 3.323,69 Eur, Juozo Slavinsko prekybos ir paslaugų įmonė

 Netaikoma

 

25.

Elektrotechniniai reikmenys

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 6.023,74 Eur, UAB "Morita"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 6.023,74 Eur, UAB "Morita"

 Netaikoma

 

 26.

Davikliai, valdikliai ir modemai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 4.981,57 Eur, UAB "Simeksa"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 4.981,57, UAB "Simeksa"

 Netaikoma

 

 27.

Dažnio keitiklis ACS550-01-012A

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 5.947,15 Eur, UAB "Automatikos sprendimai"

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis - mažiausia pasiūlyta kaina.

 5.947,15 Eur,
UAB "Automatikos sprendimai"

 Netaikoma

 

 28.

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Želsvos k., Marijampolės sav.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d., Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18.8 p.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo būdas, SNK, SAK, AK, 

Įmonė, bendrovė su kuria sudaryta pirkimo sutartis

Sutarties sudarymo data

Sutarties vertė,  Eur be PVM

1 .

Dangų atstatymas po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų likvidavimo

SNK

 UAB "Kelranga"

 2016-02-17

 22 500,23

2. Vandens skaitiklių montavimas ir keitimas  SNK  UAB "Mavista"  2016-01-18  Skaitiklio keitimas 14,049 Eur už vnt.; naujo skaitiklio montavimas 19,0 Eur už  vnt.
3.  Šalto vandens skaitiklių įsigijimas  SAK UAB "Informatikos ir ryšių technologijų centras"  2016-02-11  Skaitiklis d15 - 11,50 Eur/vnt. skaitiklis d20 - 16,0 Eur/vnt
4. Elektros energijos pirkimas  SAK  UAB "Energijos tiekimas"  2016-03-07  
5. Atsiskaitymų už suvartotą vandenį bei suteiktas paslaugas informacinės sistemos pirkimas  SNK  UAB "Informatikos ir ryšių technologijų centras"  2016-05-02  27 830,0 Eur
6. Automatinių grotų, nešmenų plovimo, presavimo ir iškėlimo įrangos montavimo bei paleidimo derinimo darbų pirkimas  SNK UAB "Ekotakas"   2016-05-16  139.000,0 Eur
7.  Flokuliantas (krekiklis) pertekliniam dumblui tankinti SNK  UAB "Ecochemicals"   2016-05-16  1,95 Eur/kg
8. Flokuliantas (krekiklis) pūdytam dumblui sausinti SNK UAB "Ecochemicals"  2016-05-16  2,65 Eur/kg
9. Investicinio projekto, paraiškos ir statinio projektinių pasiūlymų (eskizinių projektų) parengimo paslaugų pirkimas  SNK  UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"   2016-04-18 18.029,0 Eur 
10. Vandentiekio tinklų renovavimas Gedimino g.  SNK  UAB "Statybos ritmas"   2016-06-16  30.129,0 Eur
11. Vandentiekio tinklo statyba Steponiškių g. SNK UAB "Žemkasta"  2016-07-08  21.780,0 Eur
12. Giluminių (panardinamų) geriamojo vandens siurblių pirkimas  SNK UAB "Upinis"   2016-07-25 9.612,0 Eur 
13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Greimo g., Marijampolėje (1 dalis) SNK  UAB "Valmasta"   2016-06-06 117.565,0 Eur
14. Vandens gręžinio Želsvos vandenvietėje įrengimas ir Gavaltuvos vandenvietės gręžinio tamponavimas  SNK  UAB "Kauno hidrogeologija"  2016-09-19  20.364,0 Eur
15. Trakiškių k. vandentiekio tinklo sužiedinimo įrengimas   SNK UAB "Žemkasta"  2016-10-11  8.600,0 Eur
16. Vandentiekio tinklo rekonstrukcija prie prekybos centro Namai   SNK  UAB "Sumeda"  2016-10-05  10.993,0 Eur
17. Vandentiekio ir nuotekų tinklų atkarpos statyba A.Baltūsio g.   SNK UAB "Valmasta"  2016-10-03  9.994,0 Eur
18. Šventragio gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba   SNK  UAB "Eigesa"  2016-10-10  47.328,0 Eur
 19. Marijampolės perpumpavimo stoties Nr. 2 siurblių su proceso valdymo ir kontrolės įrangos pirkimas  SNK  SIA "Grundfos Pumps Baltic" Lietuvos filialas  2016-12-27  39.294,41 Eur

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2016-02-17Bureau Veritas