Untitled Document
Tęsiami vandentvarkos projekto darbai Sasnavoje, Liudvinave, Igliaukoje

Projekto apimtis

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad savivaldybės pačios turi organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Todėl Marijampolės savivaldybė administracija ir UAB  „Sūduvos vandenys“ didelį dėmesį skyrė centralizuotam vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui bei naujų nuotekų valymo įrenginių statybai. Šiuo metu Marijampolės savivaldybėje vykdomas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir nuotekų valymo įrenginių statybos projektas Sasnavos, Igliaukos ir Liudvinavo seniūnijose. Šio projekto įgyvendinimui buvo gauta Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama, kuri sudaro beveik 85 proc. projekto lėšų, likusi suma finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Marijampolės savivaldybės administracijos biudžeto.

Pasirašytos trys statybos darbų sutartys

2011 m. liepos mėn. pasirašyta rangos sutartis dėl 0,77 km vandentiekio ir 1,65 km nuotekų tinklų paklojimo Didvyrių, Žaliosios ir Sūduvos gatvėse, Sasnavos seniūnijoje. Rangovas darbus baigė šių metų birželio mėn., todėl 115 vietos gyventojų yra suteikta galimybė prisijungti prie naujų nuotekų tinklų, o 50 gyventojų – prie naujų vandentiekio tinklų.

2011 m. gruodžio mėn. pasirašyta rangos sutartis dėl 3,2 km vandentiekio ir 5,2 km nuotekų tinklų paklojimo Liepų, Sūduonios, Ūkininkų, Vasaros, Vytauto, A. Juozapavičiaus, Birutės, Ežero, Kęstučio gatvėse, Liudvinavo seniūnijoje. Nauji vandentiekio tinklai skirti tiekti geriamąjį vandenį gyventojams ir kitiems abonentams, kuriems anksčiau nebuvo galimybės tiekti kokybišką vandenį, o nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų. Pagal sutartį Rangovas darbus turi užbaigti ir perduoti tinklus UAB „Sūduvos vandenys“ eksploatacijai iki šių metų gruodžio mėn.

2011 m. gruodžio mėn. pasirašyta rangos sutartis dėl nuotekų valymo įrenginių statybos darbų Igliaukos, Liudvinavo ir Sasnavos seniūnijose. Statybos darbai turėtų vykti iki 2013 m. birželio mėn.  Liudvinavo seniūnijoje šiuo metu atlikta apie 25 proc. nuotekų valymo įrenginių statybos darbų, Sasnavos seniūnijoje – apie 35 proc. darbų, o Igliaukos seniūnijoje statybos darbus planuojama pradėti šių metų lapkričio mėn. pabaigoje. Nuotekų valyklose bus įrengti biologinio valymo įrenginiai, laikantis Lietuvos Respublikos nuotekų standartų ir Europos Sąjungos nuotekų išleidimo standartų.

Prisijungimas prie naujų tinklų

Norintys prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali pateikti prašymą UAB  „Sūduvos vandenys“, adresu Vasaros g. 7, Marijampolė, techninėms sąlygoms gauti. Prie prašymo reikia pridėti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir žemės sklypo ribų plano kopiją. Gavus prisijungimui reikalingas sąlygas, pagal kurias turi būti parengiamas projektas, atliekami prisijungimo prie centralizuotų tinklų darbai. Po to sudaroma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas, taip pat bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki Europos Sąjungos keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą, bus suteikta galimybė 195 gyventojams pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir 525 gyventojams nuotekų tvarkymu.

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" 3 prioriteto priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

 

Informacija atnaujinta: 2011-12-16Bureau Veritas