Untitled Document
ŠUNSKUOSE BAIGTAS VANDENTVARKOS PROJEKTAS

Užbaigtas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Šunskuose)“, kurio vertė 1.109.000,0 Eur. Iš kurių: 1.032.000,0 Eur ES investicinių fondų lėšos, 54000,0 Eur Marijampolės savivaldybės  biudžeto lėšos ir 23000 Eur UAB "Sūduvos vandenys" lėšos.

            1. Rangos sutartis  Nr. SV-12/2013 „Nuotekų valymo įrenginių statyba Šunskuose“.

Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2015-06-18 (Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-40-150618-00046). Pastatyta Nuotekų perpumpavimo stotis ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai 100m3/d našumo. Atliktų darbų vertė 432.000,0 Eur.

            2. Rangos sutartis Nr. SV-12/1/2013 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šunskuose“.

Darbus vykdė UAB „Sumeda“. Darbai baigti 2015-06-30 (Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2-16-18). Pastatyta 1,61 km vandentiekio tinklų, 6,25 km nuotekų tinklų ir 3 nuotekų perpumpavimo stotys. Atliktų darbų vertė 677000,0 Eur.

            Įgyvendinus minėtą projektą suteikta galimybė 354 Šunskų miestelio gyventojams savo gyvenamus būstus prijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų.

 

Informacija atnaujinta: 2016-08-05Bureau Veritas