Untitled Document
2014-2020 m. ES fondų finansuojami projektai

2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Sūduvos vandenys“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001 „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo  sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ sutartį.

Projekto „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo  sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017 m. vasario 22  d. įsakymu Nr. D1-1574 skirtas finansavimas.

Projekto finansavimo lėšos 2.159.107,54 Eur, iš kurių:

ES fondų lėšos                                             - 1.546.264,87 Eur.

Marijampolės savivaldybės lėšos                 - 612.842,67 Eur.     

 

Projektą įgyvendinant numatyta:

1.     Rekonstruoti paviršinių nuotekų kolektorių 2.430 m.

2.     Pastatyti naujų paviršinių nuotekų tinklų 1.300 m.

3.     Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius (rekonstruotam kolektoriui).

 

2017 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Sūduvos vandenys“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų  rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ sutartį.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų  rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių tobulinimas“ Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017 m. vasario 22  d. įsakymu Nr. D1-155 skirtas finansavimas.

Projekto finansavimo lėšos 4.050.991,20 Eur, iš kurių:

ES fondų lėšos                                             - 2.608.608,74 Eur.

Marijampolės savivaldybės lėšos                 - 642.382,46 Eur.

UAB „Sūduvos vandenys“                          - 800.000,00 Eur.

 

Projektą įgyvendinant numatyta:

1. Padidinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, įrengiant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus.

1.1.          Buktoje. Pastatyti naujų nuotekų tinklų 2.440 mm ir 2.530 m naujų vandentiekio tinklų. Sudaryti galimybę prisijungti prie NT - 49 būstams (118 gyventojų), prie VT – 45 būstams (108 gyventojai).

1.2.          Igliaukoje. Pastatyti naujų nuotekų tinklų 4.070 m ir 2.410 m vandentiekio tinklų. Sudaryti galimybę prisijungti prie NT – 105 būstams (252 gyventojai), prie VT – 99 būstams (238 gyventojams).

1.3.          Sasnavoje. Pastatyti naujų nuotekų tinklų 3.930 m ir 1.300 m vandentiekio tinklų. Sudaryti galimybę prisijungti prie NT – 85 būstams (204 gyventojai), prie VT – 42 būstams (101 gyventojui).

1.4.          Liudvinave. Pastatyti naujų nuotekų tinklų 3.180 m. Sudaryti galimybę prisijungti prie NT – 79 būstams (190 gyventojų).

1.5.          Patašinėje. Pastatyti naujų nuotekų tinklų 1.090 m. Sudaryti galimybę prisijungti prie NT – 31 būstui (74 gyventojai).

   

       2.  Pagerinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, rekonstruojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus.

2.1.          Rekonstruoti nuotekų pagrindinį kolektorių Marijampolės mieste 3.423 m.

2.2.          Rekonstruoti vandentiekio tinklus Balsupiuose 2.852 m.

2.3.          Rekonstruoti vandentiekio tinklus Želsvoje  1.240 m.

 

  3.     Užtikrinti surenkamų nuotekų išvalymo kokybę.

                             3.1.          Nuotekų valymo įrenginių statyba Buktoje.

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-07-31Bureau Veritas